خانه » # saving

# saving

تحقیق درمورد صرفه جویی و مصرف درست از دیدگاه قرآن

همه چیز درباره صرفه جویی و مصرف درست از نظر قرآن

صرفه جویی، معنای صرفه جویی و مصرف، صرفه جویی یعنی

صرفه جویی چیست؟

صرفه جویی یعنی به مفهوم مصرف چيزي به شكل درست و مناسب آن است. اين مساله براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار مهم و اساسي است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز مي تواند تاثيرگذار و سرنوشت ساز باشد.

ادامه نوشته »