خانه » # estelamsayad

# estelamsayad

سامانه صیاد | استعلام چک صيادی از بانک مرکزی cbi.ir

سامانه صیاد – استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی

سامانه صیاد | سیستم استعلام چک از بانک مرکزی cbi.ir

سامانه استعلام چک صیاد از بانک مرکزی 

سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صیاد) با هدف ایجاد شفافیت در کسب و کار ایجاد شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیر ساختی را برای استعلام وضعيت اعتباری چک های صيادی ایجاد کرده است تا مشتریان بتوانند در فضای کسب و کار از طريق خدمت ارائه شده به راحتی بتوانند سوابق چک های برگشتی مشتریان از طریق این سامانه استعلام بگیرند.

ادامه نوشته »