خانه » # چند نمونه کنایه

# چند نمونه کنایه

کنایه چیست و نحوه تشخیص آن

همه چیز درباره کنایه و نمونه هایی از آن

کنایه و نمونه هایی از آن

کنایه چیست؟

معنای لغوی کنایه، پوشیده سخن گفتن است. در اصطلاح ادبیات کنایه به سخنی گفته می شود که معنای دور و معنای نزدیک دارد اما معنای نزدیک آن منظور گوینده نیست. کسی که در سخنان خود کنایه را به کار می برد قصد دارد منظور و مقصود خود را به طور غیر مستقیم به مخاطب بفهماند.

ادامه نوشته »