خانه » # ویژگی مومنان از ديدگاه قرآن

# ویژگی مومنان از ديدگاه قرآن

تحقیق در مورد ویژگی مومنان

ویژگی و نشانه های مومنان حقیقی

تحقیق در مورد ویژگی مومنانمومن کیست؟

مومن كسی است كه برنامه ی زندگی خود را از قرآن و روایات برگرفته است و به آن عمل می كند و همیشه در برابر امر الهی تسلیم است. مومن به معنای واقعی به انجام وظایف دینی خود پایبند است.

ادامه نوشته »