خانه » # مهر و محبت و مهربانی

# مهر و محبت و مهربانی

داستان درباره محبت و مهربانی

حکایاتی در مورد محبت

داستان درباره محبت

محبت چیست؟

محبت در لغت به وداد و میل شدید گفته می شود و مقابل آن بغض و تنفر است و در اصطلاح یعنی درخواست آن چه می بینی و یا گمان به منفعت و سود و یا فضل و برتری آن داری و به عبارت دیگر میل داشتن به چیزی لذیذ است که موافق با طبع و فطرت باشد و در نظر اهل معرفت میل قلبی سالک برای وصول به حق و آن چه که از ناحیه حق تعالی می باشد.

ادامه نوشته »