خانه » # منابع انرژی تجدیدناپذیر

# منابع انرژی تجدیدناپذیر

تحقیق منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر

همه چیز درباره منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر

منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر

تعریف انرژی

انرژی یا کارمایه، در فیزیک و دیگر علوم، یک کمیت بنیادین فیزیکی است. انرژی کمیتی است که برای توصیف وضعیت یک ذره، شیئ یا سامانه به آن نسبت داده می شود. در کتاب‌های درسی فیزیک انرژی را به صورت توانایی انجام کار تعریف می‌کنند.

ادامه نوشته »