خانه » # فیثاغورث و اعداد

# فیثاغورث و اعداد

تحقیق در مورد زندگی فیثاغورث

درباره زندگی نامه فیثاغورث فیلسوف و ریاضیدان

تحقیق در مورد زندگی فیثاغورث

در بین تمام دانشمندان و فلاسفه‌ای که در جهان زیسته‌اند “فیثاغورث” را می‌توان یک ریاضیدان، فیلسوف و روحانی دانست که با همه نام‌های این زمره متفاوت است. فیثاغورث کسی بود که ریاضی را با فلسفه، عرفان و موسیقی در آمیخت و نظریات و آیین خاصی را در تاریخ علم به وجود آورد. هرچند او گاه به راهی صحیح و گاه به راهی غلط رفته است، اما در همه‌ی زمان‌ها استثنایی و منحصر به فرد بوده است.

ادامه نوشته »