خانه » # فرهنگ آذری

# فرهنگ آذری

تحقیق درباره فرهنگ بومی

 درباره فرهنگ بومی (محلی) و قومی

فرهنگ بومی

به گروهی از انسان‌ها که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند قوم گفته می‌شود(اسمیت، ۱۹۸۶). هم‌چنین گروه‌های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده‌باشد؛ بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد.

ادامه نوشته »