خانه » # about social media

# about social media

تحقیق درباره رسانه های اجتماعی

 درباره فواید و مضرات رسانه های اجتماعی

فواید و مضرات شبکه های اجتماعی
بررسی آثار رسانه های اجتماعی بر خانواده

بسیاری از خانواده ها امروزه برای فرزندانشان ابزار ارتباطی مانند گوشی همراه هوشمند تهیه می‌کنند. در این صورت آن‌ها به بسیاری از نرم افزارها و برنامه‌ها دسترسی می‌یابد. در کنار تمام فوایدی که رسانه‌های اجتماعی دارند ممکن است مضر نیز باشند.

ادامه نوشته »