خانه » # گام به گام مطالعات اجتماعی پنجم درس اول

# گام به گام مطالعات اجتماعی پنجم درس اول

پاسخ سوالات درس اول مطالعات پنجم من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

جواب به سوالات و فعالیت درس اول مطالعات اجتماعی پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس اول مطالعات اجتماعی پنجم من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

پاسخگویی به سوالات درس اول کتاب مطالعات اجتماعی پنجم من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم صفحات ۳، ۵، ۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »