خانه » # ویژگی مومن

# ویژگی مومن

تحقیق در مورد ویژگی مومنان

ویژگی و نشانه های مومن واقعی

تحقیق در مورد ویژگی مومنانمومن کیست؟

مومن كسی است كه برنامه ی زندگی خود را از قرآن و روایات برگرفته است و به آن عمل می كند و همیشه در برابر امر الهی تسلیم است. مومن به معنای واقعی به انجام وظایف دینی خود پایبند است.

ادامه نوشته »