خانه » # هاتف اصفهانی

# هاتف اصفهانی

تحقیق در مورد زندگی هاتف اصفهانی +اشعار

آشنایی با زندگی هاتف اصفهانی و اشعار او

زندگینامه هاتف اصفهانی

زندگینامه هاتف اصفهانی

سید احمد حسینی متخلص به هاتف اصفهانی از شعرای نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه است. اصل خاندان او از قصبه‌ای بود در سرزمین آذربایجان به نام اردوباد که اجداد هاتف تا زمان صفویان در این شهر ساکن بودند. آن‌ها در زمان شاه عباس اول به همراه عده‌ای از ارامنۀ آذربایجان به اصفهان مهاجرت داده شدند و از آن روزگار به بعد در این شهر ساکن شدند.

ادامه نوشته »