خانه » # نیاگاو

# نیاگاو

تحقیق درباره زندگی و زیستگاه گاوها

همه چیز درباره زندگی و زیستگاه گاوها 🐄

زندگی و زیستگاه گاوها

زندگی گاوها

گاو (به پارسی میانه: کاو) پستانداری است سُم‌دار، نشخوارکننده و تهی‌شاخ از راسته زوج‌سُمان، از خانواده گاوسانان. خانوادهٔ گاوسانان در برگیرندهٔ چندین سرده است که سردهٔ Bos همهٔ گاوها و گاومیش ها را در بر می‌گیرد.

ادامه نوشته »