خانه » # نگارش دهم

# نگارش دهم

گسترش ضرب المثل ” با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی ” + داستان و انشا

آشنایی با ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی

گسترش ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی

در این پست با داستان، انشا و معانی ضرب المثل ” با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه ” + داستان

در مورد ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه بیشتر بدانیم!

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

در این پست با مفهوم، معانی و داستان زیبا از ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه از نگارش دهم آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید…

ادامه نوشته »