خانه » # معنی ضرب المثل دیوار بعضی ها کوتاه است

# معنی ضرب المثل دیوار بعضی ها کوتاه است