خانه » # معنی ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست

# معنی ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست