خانه » # معنی ضرب المثل خر بیار و باقالی بار کن

# معنی ضرب المثل خر بیار و باقالی بار کن