خانه » # سایه آدم ها

# سایه آدم ها

انشا طنز و غیر طنز سایه آدم

انشا درباره سایه آدم

انشا طنز و غیر طنز سایه آدمانشای طنز سایه آدم

امروز میخوام یکی از دوستانم رو به شما معرفی کنم. دوستی که همیشه کنار منه و با من به مدرسه میره. هرجایی با من میاد اما هیچ وقت به خونمون نیومده. من هم هیچ وقت به خونشون نرفتم. این دوست من از هر لحاظ شبیه منه؛ رفتار و حرکاتش کپی خودمه.

ادامه نوشته »