خانه » # درباره شعر نیمایی

# درباره شعر نیمایی

تحقیق در مورد ویژگی های شعر نیمایی

با شعر نیمایی آشنا شوید+ اشعار زیبای نیما

تحقیق در مورد ویژگی های شعر نیماییشعر نیمایی سبکی از شعر معاصر فارسی است که نخستین نمونه شعر نو در ادبیات فارسی بوده و برآمده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی است. تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود. با انتشار شعر افسانه نیما مانیفست شعر نو را مطرح کرد که تفاوت بزرگ محتوایی با شعر سنتی ایران داشت.

ادامه نوشته »