خانه » بایگانی برچسب: تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یعنی چه

بایگانی برچسب: تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یعنی چه

معنی ضرب المثل ” تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز “

تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله اندازدر اینجا قصد داریم علاوه بر معنی ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، داستانی را نیز در خصوص شرح بیشتر آن ذکر کنیم.

ادامه نوشته »