خانه » # توصیف برخاستن از خواب در صبح روستا

# توصیف برخاستن از خواب در صبح روستا

توصیف حس و حال برخاستن از خواب در صبح روستا

برخاستن از خواب در صبح روستا

تصور جمله برخاستن از خواب در صبح روستادر زندگی روستایی صبح را با آواز خروس و صدای دلنشین گنجشک هایی آغاز می کنیم که گویی در بهشت هستیم و چنان لذتی را به دنبال دارد که با هیچ چیز قابل مقایسه نخواهد بود و از سویی دیگر بوی نان داغ محلی که در فضا می پیچد اشتهای هر کسی را دوچندان می کند و با وجود هر فصلی می توان بوی واقعی آن فصل را استنشاق کرد و معنای زندگی را در هوای پاک و بی آلایش زندگی روستایی جست.

ادامه نوشته »