خانه » # تحقیق حیوانات شب رو یا شب بیدار

# تحقیق حیوانات شب رو یا شب بیدار

تحقیق در مورد حیوانات شب رو یا شب بیدار

آشنایی با حیوانات شب رو یا شب بیدار

تحقیق در مورد حیوانات شب رو یا شب بیدار

اکثر حیوانات شبها همراه با آرامش طبیعت پیرامونشان می خوابند و یا بصورت آرام در جایی بی حرکت می مانند و در کل فعالیتهای روزانه خود مثل تغذیه، حرکت و جفت یابی را تعطیل می کنند. اما برخی که به آنها شب رو یا شب بیدار می گویند، در تاریکی شب بیدار می شوند و فعالیت خود را آغاز می کنند. ممکن است آنها برای بقا به دمای خنک شب نیاز داشته باشند، یا ترجیح دهند در تاریکی ازدست جانوران شکارچی در امان بمانند.

ادامه نوشته »