خانه » # انشا در مورد جلسه امتحان جدید

# انشا در مورد جلسه امتحان جدید

انشا در مورد جلسه امتحان

انشا درباره جلسه امتحان

انشا در مورد جلسه امتحانآن روز زنگ آخر امتحان داشتیم. امتحان سخت و دشوار ریاضی ! امتحان که شروع شد صدای پچ پچ از دور و بر کلاس به گوش می رسید. برگه را که نگاه انداختم از همان اول ضربان قلبم تند و تند تر شد. سوال هایش سوال های المپیک را هم در جیب گذاشته بود.

ادامه نوشته »