خانه » بایگانی برچسب: آیا در مجازات آخرت ظلم امکان پذیر است؟

بایگانی برچسب: آیا در مجازات آخرت ظلم امکان پذیر است؟

چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راهی ندارد

پاسخ به پرسش که چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راهی ندارد؟

چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راهی ندارد

آیا در مجازات آخرت ظلم امکان پذیر است؟

به ما انسان ها فرصت زندگی موقت در این دنیا داده شده و قرار است از این دنیا به جهانی دیگر که ابدی و جاودان است رهسپار شویم. انسان عاقل می داند که دنیایی که موقت است را نباید جاودان و همیشگی بپندارد و سرگرم آن شود. بلکه این دنیا را مانند پلی می داند که از آن گذر می کند تا به زندگی جاودان خود برسد.

ادامه نوشته »