بایگانی/آرشیو برچسب ها : Luxury

معنی فارسی و انگلیسی کلمه لاکچری | Luxury

معنی فارسی کلمه لاکچری | Luxury

معنی فارسی کلمه لاچری | Luxury

لاکچری یا لوکس (Luxury good): کالاهای تجملی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد و در تضاد با کالای ضروری است که درصد تغییرات تقاضا برای آن کمتر از درصد تغییرات درآمد است . کالای تجملی اغلب معادل کالای ممتاز است.

ادامه مطلب...