بایگانی برچسب: معنی صد هزاران دام و دانه است ای خدا