بایگانی برچسب: خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان