بایگانی برچسب: بزرگترین اندیشمند جهان

تحقیق در مورد زندگی بزرگمهر + داستان

بزرگمهر، اندیشمند بزرگ جهان

زندگی حکیم بزرگمهر + داستان

مختصر زندگی بزرگمهر 

بُزُرْگْمِهْر بُخْتَگان (سده ۶ میلادی) فرزند بُختَگ که به شکل معرب آن را بوزرجمهر هم نوشته‌اند. حکیم بزرگمهر وزیر خردمند خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی بود.

ادامه نوشته »