مینی موبایل - گوشی بند انگشتی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : انشا در مورد زندگی و سفر

چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

انشا و تشبیه زندگی به یک سفر

تشبیه زندگی به یک سفر

شباهت های زندگی و سفر

بسیاری از انسان ها در طول عمرشان به سفر می روند. سفر به شهر یا کشوری دور یا نزدیک. در سفرشان گاهی شادند و گاه غمگین. اما در آن تجاربی را بدست می آورند.

ادامه مطلب...