بایگانی/آرشیو برچسب ها : انشا دانش اموزي از ادم فضاي

۳ انشا درباره ی آدم فضایی

سه انشاء در مورد آدم فضایی

انشاء درباره ی آدم فضایی

داستان ادم فضایی

انشاء اول : آدم فضایی

با نام خدا انشای خود را شروع میکنم … موضوع انشا آدم فضایی، تنها در خانه در حال آماده کردن خوراکی برای تماشای فیلم حمله ی فضایی ها به زمین بودم.چراغ هارا خاموش کردم تا کمی هیجانی تر شود.

ادامه مطلب...