سایت کارنامه | ورود به سامانه پادا pada.medu.ir

ورود به سامانه دانش آموزی پادا جهت دریافت کارنامه و پرونده الکترونیکی

سایت کارنامه | ورود به سامانه پادا pada.medu.ir

سامانه پادا – سایت کارنامه دانش آموزی

سامانه پادا، مخفف پرونده الکترونیکی دانش آموزان، این پورتال در جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات رسانی به دانش آموزان ایجاد شده است، هدف از ایجاد این پورتال مشاهده کارنامه و پرونده دانش آموزان به صورت الکترونیکی و آنلاین می‌باشد.

ادامه نوشته »

سامانه نظارت | طرح خود ارزیابی عملکرد nezarat.medu.ir

ورود به سامانه نظارت آموزش و پرورش به آدرس nezarat.medu.ir

سامانه نظارت nezarat.medu.ir

سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد

پورتال نظارت وزارت آموزش و پرورش در جهت الکترونیکی کردن خدمات مربوطه به خود ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ایجاد شده است.

ادامه نوشته »