سامانه شاد | شبکه اجتماعی دانش آموزان shad.medu.ir

اپلیکیشن، بات و سامانه شبکه اجتماعی شاد دانش آموزان به آدرس shad.medu.ir

سامانه شاد shad.medu.ir

سامانه شاد shad.medu.ir

سامانه شاد مخفف کلمات (شبکه اجتماعی دانش آموزان) جهت برگزاری کلاس های مجازی دانش آموزان ایجاد شده است، این شبکه اجتماعی از طرف مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به گونه ای طراحی شده که پاسخگو حضور دانش آموزان و معلمان باشد.

ادامه نوشته »

سامانه نوید | دانشگاه علوم پزشکی مجازی navid.vums.ac.ir

ورود به سیستم سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس navid.vums.ac.ir

سامانه نوید | دانشگاه علوم پزشکی مجازی navid.vums.ac.ir

سامانه نوید navid.vums.ac.ir

نوید مخفف کلمات (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) زیرساختی کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی محسوب می شود، در سیستم نرم افزاری به صورت مجازی امور مربوط مدیریت، ثبت نام، پیگیری، ارزشیابی، ارائه برنامه ها، ‌برقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگیران و استادان را انجام می شود.

ادامه نوشته »