ضرب المثل‌های ایرانی

معنی ضرب المثل ” ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است ” + شعر

آشنایی با ضرب المثل ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است + شعر

ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است

ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی ” ذات بد نیکو نگردد … ” آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” مویی از خرس کندن غنیمت است “

آشنایی با ضرب المثل مویی از خرس کندن غنیمت است

ضرب المثل مویی از خرس کندن غنیمت است

مویی از خرس کندن غنیمت است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی “مویی از خرس کندن …” آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...