ضرب المثل‌های ایرانی

معنی ضرب المثل ” مویی از خرس کندن غنیمت است “

آشنایی با ضرب المثل مویی از خرس کندن غنیمت است

ضرب المثل مویی از خرس کندن غنیمت است

مویی از خرس کندن غنیمت است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی “مویی از خرس کندن …” آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” آواز دهل از دور خوش است “

آشنایی با معنی ضرب المثل آواز دهل از دور خوش است

معنی ضرب المثل آواز دهل از دور خوش است

آواز دهل از دور خوش است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی ضرب المثل ایرانی و قدیمی ” آواز دهل از دور خوش است ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...